Give vulnerable access to supermarkets

Coronavirus: 'Large spike in demand' for toilet paper over COVID ...

More than 85,000 people in Wales are classified as 'extremely vulnerable' due to the Covid-19 pandemic.

We call on the Welsh Government to make immediate arrangements to ensure these most vulnerable people are given priority access to supermarket deliveries, which many are finding impossible to get. Those most at risk and the supermarkets themselves have supported such a move.

We also call on the Welsh and UK Governments to improve communication so that people understand that announcements made in England are not necessarily going to be implemented in Wales. There has been unnecessary confusion caused by officials and politicians failing to explain themselves properly.

Mae mwy na 85,000 o bobl yng Nghymru yn cael eu ystyried yn 'hynod fregus' oherwydd pandemig Covid-19.

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud trefniadau ar unwaith i sicrhau bod y bobl fwyaf bregus hyn yn cael mynediad â blaenoriaeth i ddosbarthu gan archfarchnadoedd. Mae llawer yn ei chael yn amhosibl eu cael ar y funud. Mae'r rhai sydd fwyaf mewn perygl, a'r archfarchnadoedd eu hunain, wedi cefnogi symudiad o'r fath.

Rydym hefyd yn galw ar Lywodraethau Cymru a'r DU i wella cyfathrebu fel bod pobl yn deall nad yw cyhoeddiadau a wneir yn Lloegr o reidrwydd yn mynd i gael eu gweithredu yng Nghymru. Bu dryswch di-angen oherwydd bod swyddogion a gwleidyddion wedi methu ag egluro eu hunain yn iawn.

Who's signing

Jean Harrison
Ron Smith
Bethan Edwards
Cefyn Williams
Allan Jones
Jackie Dexter
patricia williams
Raymond Jones
Amanda Neal
Ann Parry
Dave Parry
David jones
Lorraine Jones
Sioned Huws
Mark8 Jones
Jacob Morgan
Paul Bramwell
Anita Louise Rushton
Brian Carr
shelagh williams
Jessica Breeze
helen owen
Rita Pirouet
Ffion Swift
Beverley Wade
John Williams
Jessica Griffiths
Helen Rogers
Tracey Williams
Caroline Jones
268 signatures

Will you sign?


Showing 237 reactions

 • Jean Harrison
  signed 2020-04-01 11:02:19 +0100
  Yes I am 78 and I am finding very difficult
 • Ron Smith
  signed 2020-04-01 10:58:07 +0100
 • Bethan Edwards
  signed 2020-04-01 10:44:39 +0100
 • Cefyn Williams
  signed 2020-04-01 10:19:56 +0100
 • Allan Jones
  signed 2020-04-01 10:18:26 +0100
 • Jackie Dexter
  signed 2020-04-01 10:14:01 +0100
 • patricia williams
  signed 2020-04-01 10:11:53 +0100
 • Raymond Jones
  signed 2020-04-01 10:06:05 +0100
 • Amanda Neal
  signed 2020-04-01 09:43:11 +0100
 • Ann Parry
  signed 2020-04-01 09:40:55 +0100
 • Dave Parry
  signed 2020-04-01 08:57:32 +0100
 • David jones
  signed 2020-04-01 07:38:36 +0100
 • Lorraine Jones
  signed 2020-04-01 03:20:55 +0100
 • Sioned Huws
  signed 2020-03-31 23:42:46 +0100
 • Mark8 Jones
  signed 2020-03-31 23:30:18 +0100
 • Jacob Morgan
  signed 2020-03-31 23:12:09 +0100
 • Paul Bramwell
  signed 2020-03-31 22:35:05 +0100
 • Anita Louise Rushton
  signed 2020-03-31 22:19:27 +0100
 • Brian Carr
  signed 2020-03-31 22:15:13 +0100
 • shelagh williams
  signed 2020-03-31 22:12:06 +0100
 • Jessica Breeze
  signed 2020-03-31 21:50:41 +0100
 • helen owen
  signed 2020-03-31 21:13:59 +0100
 • Rita Pirouet
  signed 2020-03-31 21:07:15 +0100
 • Ffion Swift
  signed 2020-03-31 21:03:57 +0100
 • Beverley Wade
  signed 2020-03-31 21:00:43 +0100
 • John Williams
  signed 2020-03-31 20:57:50 +0100
 • Jessica Griffiths
  signed 2020-03-31 20:46:42 +0100
 • Helen Rogers
  signed 2020-03-31 19:56:30 +0100
 • Tracey Williams
  signed 2020-03-31 19:55:07 +0100
 • Caroline Jones
  signed 2020-03-31 19:53:16 +0100

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns