HS2

Wales is being short-changed of £5bn by the Tories’ HS2 vanity project - that will shave 20 minutes off a London-Birmingham rail journey.

Despite it failing to benefit the Welsh economy, Welsh taxpayers are paying £20 million a month into the scheme.

Unlike Scotland, we're paying because the UK Government has decided it's an "England and Wales" project, claiming that it would benefit the Welsh economy. That's just not true.

To make matters worse, Keir Starmer refuses to commit to Wales getting our fair share of HS2 funding if he were elected. Despite what Labour says in Wales, it's Starmer who decides on their behalf.

STOP THE GREAT HS2 TRAIN ROBBERY - GET INVOLVED IN THE FIGHTBACK - SIGN OUR PETITION

 

Mae Cymru ar ei cholled o £5 biliwn oherwydd cynllun HS2 y Toriaid - fydd yn arbed 20 munud o siwrne rhwng Llundain a Birmingham.

Er na fydd yn helpu economi Cymru, bydd trethdalwyr Cymru yn talu £20 y mis at y cynllun.

Yn wahanol i'r Alban, rydan ni'n talu oherwydd fod Llywodraeth y DU wedi penderfynu mai cynllun 'Cymru a Lloegr' yw hwn oherwydd ei fod o fudd i'r economi Gymreig. Celwydd noeth!

A dydi Llafur ddim gwell - mae Keir Starmer wedi gwrthod cefnogi ceisiadau i Gymru dderbyn ein rhan deg o gyllid HS2 pe bae'n cael ei ethol. Er gwaethaf beth mae Llafur yn ei ddweud yng Nghymru, Starmer fydd yn penderfynnu ar eu rhan.

 

RHOWCH STOP AR Y LLADRAD MAWR - MAE'N AMSER TARO NOL - ARWYDDWCH EIN DEISEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galwn ar Llywodraeth y DU i dalu'r £5 biliwn sy'n ddyledus i Gymru yn sgil gwariant ar HS2 yn Lloegr er mwyn gwella trafnidaeth gyhoeddus yma

 

We call on the UK Government to pay £5 billion owed to Wales in the wake of the HS2 spending in England in order to improve public transport here. 

Who's signing

Will you sign?

HS2

Showing 1 reaction

  • Marc Jones
    published this page in News 2023-03-15 11:36:25 +0000

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.