Give vulnerable access to supermarkets

Coronavirus: 'Large spike in demand' for toilet paper over COVID ...

More than 85,000 people in Wales are classified as 'extremely vulnerable' due to the Covid-19 pandemic.

We call on the Welsh Government to make immediate arrangements to ensure these most vulnerable people are given priority access to supermarket deliveries, which many are finding impossible to get. Those most at risk and the supermarkets themselves have supported such a move.

We also call on the Welsh and UK Governments to improve communication so that people understand that announcements made in England are not necessarily going to be implemented in Wales. There has been unnecessary confusion caused by officials and politicians failing to explain themselves properly.

Mae mwy na 85,000 o bobl yng Nghymru yn cael eu ystyried yn 'hynod fregus' oherwydd pandemig Covid-19.

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud trefniadau ar unwaith i sicrhau bod y bobl fwyaf bregus hyn yn cael mynediad â blaenoriaeth i ddosbarthu gan archfarchnadoedd. Mae llawer yn ei chael yn amhosibl eu cael ar y funud. Mae'r rhai sydd fwyaf mewn perygl, a'r archfarchnadoedd eu hunain, wedi cefnogi symudiad o'r fath.

Rydym hefyd yn galw ar Lywodraethau Cymru a'r DU i wella cyfathrebu fel bod pobl yn deall nad yw cyhoeddiadau a wneir yn Lloegr o reidrwydd yn mynd i gael eu gweithredu yng Nghymru. Bu dryswch di-angen oherwydd bod swyddogion a gwleidyddion wedi methu ag egluro eu hunain yn iawn.

Who's signing

Iolanda Viegas
helen davies
Ailsa Hitchcock
Dan Hitchcock
Phill Snowdon
Rachel Allen
Arthur Evans
Christina Crosbie
Paula Massey
Toni Bradley
Karen Powell
Julie Cowan
Bethan Roberts
Col Platts
michele constantine
Linda Heyward
Marilyn Bedworth
Elaine Humphreys
Jeannette Baker
Holly Bunkell
Kirsten Delinicolis
Kim Livingstone
Phil Rees
Dave Mainwaring
Brent Roberts
Kerrie Roberts
Phil Thompson
Anne Roberts
268 signatures

Will you sign?


Showing 237 reactions

 • Iolanda Viegas
  signed 2020-03-31 16:57:34 +0100
 • helen davies
  signed 2020-03-31 16:55:14 +0100
 • Ailsa Hitchcock
  signed 2020-03-31 16:48:16 +0100
 • Dan Hitchcock
  signed 2020-03-31 16:47:32 +0100
 • Phill Snowdon
  signed 2020-03-31 16:44:06 +0100
 • Rachel Allen 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇪🇺🌱
  @MrsRAllen tweeted link to this page. 2020-03-31 16:43:41 +0100
 • Rachel Allen
  signed 2020-03-31 16:43:21 +0100
 • Arthur Evans
  signed 2020-03-31 16:42:54 +0100
 • Christina Crosbie
  signed 2020-03-31 16:40:36 +0100
  We must get this sorted asap
 • Paula Massey
  signed 2020-03-31 16:34:23 +0100
 • Toni Bradley
  signed 2020-03-31 16:34:16 +0100
 • Karen Powell
  signed 2020-03-31 16:29:39 +0100
 • Julie Cowan
  signed 2020-03-31 16:24:48 +0100
 • Bethan Roberts
  signed 2020-03-31 16:22:59 +0100
 • Col Platts
  signed via 2020-03-31 16:22:54 +0100
 • michele constantine
  signed 2020-03-31 16:21:16 +0100
 • Linda Heyward
  signed 2020-03-31 16:18:11 +0100
 • Marilyn Bedworth
  signed 2020-03-31 16:17:45 +0100
 • Elaine Humphreys
  signed 2020-03-31 16:14:44 +0100
  I and and many more vulnerable and elderly people in Wales, do not believe that the Welsh Government are keeping us informed of any aid for us to access , I am happy to sign , thank you.
 • Jeannette Baker
  signed 2020-03-31 16:12:42 +0100
 • Holly Bunkell
  signed 2020-03-31 16:11:05 +0100
 • Kirsten Delinicolis
  signed 2020-03-31 16:03:42 +0100
 • Kim Livingstone
  signed 2020-03-31 16:02:33 +0100
 • Phil Rees
  signed 2020-03-31 16:00:17 +0100
 • Dave Mainwaring
  @DMainwaring tweeted link to this page. 2020-03-31 15:58:22 +0100
 • Dave Mainwaring
  signed 2020-03-31 15:58:08 +0100
 • Brent Roberts
  signed 2020-03-31 15:53:33 +0100
 • Kerrie Roberts
  signed 2020-03-31 15:53:28 +0100
  Elderly and vulnerable should have first access to delivery slots.
 • Phil Thompson
  signed 2020-03-31 15:52:16 +0100
 • Anne Roberts
  signed 2020-03-31 15:51:30 +0100

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns