Give vulnerable access to supermarkets

Coronavirus: 'Large spike in demand' for toilet paper over COVID ...

More than 85,000 people in Wales are classified as 'extremely vulnerable' due to the Covid-19 pandemic.

We call on the Welsh Government to make immediate arrangements to ensure these most vulnerable people are given priority access to supermarket deliveries, which many are finding impossible to get. Those most at risk and the supermarkets themselves have supported such a move.

We also call on the Welsh and UK Governments to improve communication so that people understand that announcements made in England are not necessarily going to be implemented in Wales. There has been unnecessary confusion caused by officials and politicians failing to explain themselves properly.

Mae mwy na 85,000 o bobl yng Nghymru yn cael eu ystyried yn 'hynod fregus' oherwydd pandemig Covid-19.

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud trefniadau ar unwaith i sicrhau bod y bobl fwyaf bregus hyn yn cael mynediad â blaenoriaeth i ddosbarthu gan archfarchnadoedd. Mae llawer yn ei chael yn amhosibl eu cael ar y funud. Mae'r rhai sydd fwyaf mewn perygl, a'r archfarchnadoedd eu hunain, wedi cefnogi symudiad o'r fath.

Rydym hefyd yn galw ar Lywodraethau Cymru a'r DU i wella cyfathrebu fel bod pobl yn deall nad yw cyhoeddiadau a wneir yn Lloegr o reidrwydd yn mynd i gael eu gweithredu yng Nghymru. Bu dryswch di-angen oherwydd bod swyddogion a gwleidyddion wedi methu ag egluro eu hunain yn iawn.

Who's signing

Debra Griffiths
Trevor Taylor
Jeanette Owen-Jones
Andrew Snowdon
jason samuels
Robert Davies
Darren Nesbitt
Sophia Leadill
Susie Trow
Paula Roberts
Emma Holland
Judith Bartley
Sarah Stokes
Georgina Ilsley
Cassandra Deeprose
Mark Moynihan
Paul Jones
Sandra ann Hughes
Mikey Thomas
Nerys Reese
Shelley Williams
Matthew Smith
Jimmy Gilbert
Amber Griffiths
Rebecca Merry
Marc Jones
268 signatures

Will you sign?


Showing 237 reactions

 • Debra Griffiths
  signed 2020-03-31 14:50:16 +0100
 • Trevor Taylor 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
  @trevt49 tweeted link to this page. 2020-03-31 14:50:06 +0100
 • Trevor Taylor
  signed 2020-03-31 14:49:38 +0100
 • Jeanette Owen-Jones
  signed 2020-03-31 14:48:48 +0100
 • Andrew Snowdon
  signed 2020-03-31 14:48:26 +0100
  Do it NOW
 • jason samuels
  signed 2020-03-31 14:48:18 +0100
  Vulnerable people need all the help they can get ASAP
 • Robert Davies
  signed 2020-03-31 14:48:18 +0100
 • Darren Nesbitt
  signed 2020-03-31 14:47:37 +0100
 • Sophia Leadill
  signed 2020-03-31 14:47:37 +0100
 • Susie Trow
  signed 2020-03-31 14:47:34 +0100
 • Paula Roberts
  signed 2020-03-31 14:47:32 +0100
 • Emma Holland
  signed 2020-03-31 14:47:28 +0100
 • Judith Bartley
  signed 2020-03-31 14:47:22 +0100
 • Sarah Stokes
  signed 2020-03-31 14:47:11 +0100
 • Georgina Ilsley
  signed 2020-03-31 14:47:04 +0100
 • Cassandra Deeprose
  signed 2020-03-31 14:46:54 +0100
  Cassandra Deeprose
 • Mark Moynihan
  signed 2020-03-31 14:46:38 +0100
 • Paul Jones
  signed 2020-03-31 14:46:37 +0100
 • Sandra ann Hughes
  signed 2020-03-31 14:46:31 +0100
 • Mikey Thomas
  signed 2020-03-31 14:46:07 +0100
 • Nerys Reese
  signed 2020-03-31 14:45:58 +0100
 • Shelley Williams
  signed 2020-03-31 14:45:49 +0100
 • Matthew Smith
  signed 2020-03-31 14:45:44 +0100
 • Jimmy Gilbert
  signed 2020-03-31 14:45:30 +0100
 • Amber Griffiths
  signed 2020-03-31 14:45:28 +0100
 • Rebecca Merry
  signed 2020-03-31 14:45:14 +0100
 • Marc Jones
  signed 2020-03-31 14:39:27 +0100

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns