Bws Ysgol Morgan Llwyd

[Saesneg isod]

Nid yw myfyrwyr sy'n mynychu Chweched Dosbarth Ysgol Morgan Llwyd yn derbyn cludiant ysgol am ddim oherwydd toriadau'r cyngor. Mae hyn yn wahanol iawn i fwyafrif llethol o fyfyrwyr 6ed dosbarth sy'n astudio drwy'r Saesneg yn y sir.

Galwn ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i sicrhau cydraddoldeb i fyfyrwyr ar draws y fwrdeistref sirol beth bynnag fo iaith addysg. Dylai myfyrwyr Ysgol Morgan Llwyd gael yr un cyfle â myfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Saesneg.

Students attending Ysgol Morgan Llwyd's Sixth Form do not receive free school transport due to council cutbacks. This is in stark contrast to many other 6th-form students in the county borough of Wrexham.

We call on Wrexham County Borough Council to ensure parity for students across the county borough regardless of the language of education. Students at Ysgol Morgan Llwyd should get the same service as students studying through the medium of English.

 

Jobs with Wrexham County Borough Council

 

Who's signing

Eleanor Jones
Bethan Jones
Ann Davies
Greg Ogden
Siwan Davies
Mannon Goddard
Gaynor Roberts
Sue Roe
Sara Rowlands
Jason Bellis-Jones
wendy owen
Bryn Jones
Helen Jones
Sali Edwards
Jones Gwenfair
Elfed Williams
Arfon Jones
Isabel Gallacher
Peter Gallacher
Joanne Gallacher
Marc Jones
258 signatures

Will you sign?


Showing 202 reactions

 • Eleanor Jones
  signed 2022-09-30 18:49:30 +0100
 • Bethan Jones
  signed 2022-09-30 18:18:40 +0100
 • Ann Davies
  signed 2022-09-30 18:17:13 +0100
 • Greg Ogden
  signed 2022-09-30 17:37:48 +0100
 • Siwan Davies
  signed 2022-09-30 17:37:43 +0100
 • Mannon Goddard
  signed 2022-09-30 17:00:41 +0100
 • Gaynor Roberts
  signed 2022-09-30 16:56:32 +0100
 • Sue Roe
  signed via 2022-09-30 16:54:19 +0100
 • Sara Rowlands
  signed 2022-09-30 16:52:19 +0100
 • Jason Bellis-Jones
  signed 2022-09-30 09:23:41 +0100
 • wendy owen
  signed 2022-09-30 09:20:52 +0100
 • Bryn Jones
  signed 2022-09-30 08:00:56 +0100
 • Helen Jones
  signed 2022-09-29 21:19:14 +0100
 • Sali Edwards
  signed 2022-09-29 20:57:01 +0100
 • Jones Gwenfair
  signed 2022-09-24 13:54:22 +0100
 • Elfed Williams
  signed 2022-09-24 11:36:10 +0100
 • Arfon Jones
  signed 2022-09-23 21:12:30 +0100
 • Isabel Gallacher
  signed 2022-09-13 16:54:49 +0100
 • Peter Gallacher
  signed 2022-09-12 14:31:51 +0100
 • Joanne Gallacher
  signed 2022-09-12 11:42:25 +0100
 • Marc Jones
  signed 2022-09-12 11:16:41 +0100
 • Marc Jones
  published this page 2022-09-12 11:09:13 +0100

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns