Bws Ysgol Morgan Llwyd

[Saesneg isod]

Nid yw myfyrwyr sy'n mynychu Chweched Dosbarth Ysgol Morgan Llwyd yn derbyn cludiant ysgol am ddim oherwydd toriadau'r cyngor. Mae hyn yn wahanol iawn i fwyafrif llethol o fyfyrwyr 6ed dosbarth sy'n astudio drwy'r Saesneg yn y sir.

Galwn ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i sicrhau cydraddoldeb i fyfyrwyr ar draws y fwrdeistref sirol beth bynnag fo iaith addysg. Dylai myfyrwyr Ysgol Morgan Llwyd gael yr un cyfle â myfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Saesneg.

Students attending Ysgol Morgan Llwyd's Sixth Form do not receive free school transport due to council cutbacks. This is in stark contrast to many other 6th-form students in the county borough of Wrexham.

We call on Wrexham County Borough Council to ensure parity for students across the county borough regardless of the language of education. Students at Ysgol Morgan Llwyd should get the same service as students studying through the medium of English.

 

Jobs with Wrexham County Borough Council

 

Who's signing

mary taylor
Ffion Evans
Emily Prichard
Rhys Hallam-Dunn
Dewi Reeves-Davies
Elgan Jones
Catrin Lederle
Angharad Hughes
kerri Howell
carys edwards
Ioan Davies
Julie Williams
elise brooke
Isobel Gunn
kt lowden
Ifan Davies
Ifan Jones
Carys Jones
Sarah Roberts
Andrew Lewiecki
Mervyn Cartwright
Roy Jones
Yvonne Jones
Anb Cooke
Manon Williams
Claire Lee
John Rogers
E M Roberts
Ela Jones
Heulwen Jones
259 signatures

Will you sign?


Showing 203 reactions

 • mary taylor
  signed 2022-10-05 21:55:32 +0100
 • Ffion Evans
  signed 2022-10-05 21:50:49 +0100
 • Emily Prichard
  signed 2022-10-05 21:46:09 +0100
 • Rhys Hallam-Dunn
  signed 2022-10-05 21:42:59 +0100
 • Dewi Reeves-Davies
  signed 2022-10-05 21:42:18 +0100
 • Elgan Jones
  signed 2022-10-05 21:40:04 +0100
 • Catrin Lederle
  signed 2022-10-05 21:38:06 +0100
 • Angharad Hughes
  signed 2022-10-05 21:35:08 +0100
 • kerri Howell
  signed 2022-10-05 21:26:18 +0100
 • carys edwards
  signed 2022-10-05 21:18:59 +0100
 • Ioan Davies
  signed 2022-10-05 21:18:21 +0100
 • Julie Williams
  signed 2022-10-05 21:18:17 +0100
  All students should be treated equally
 • elise brooke
  signed 2022-10-05 21:16:05 +0100
 • Isobel Gunn
  signed 2022-10-05 21:16:03 +0100
 • kt lowden
  signed 2022-10-05 21:15:40 +0100
  🐑
 • Ifan Davies
  signed 2022-10-05 21:14:48 +0100
 • Ifan Jones
  signed 2022-10-05 21:07:22 +0100
  This should be A free bus, be ashamed wrexham council.
 • Carys Jones
  signed 2022-10-05 21:06:12 +0100
 • Sarah Roberts
  signed 2022-10-05 20:04:34 +0100
 • Andrew Lewiecki
  signed via 2022-10-05 19:57:51 +0100
 • Mervyn Cartwright
  signed via 2022-10-05 19:16:23 +0100
 • Roy Jones
  signed via 2022-10-05 19:08:24 +0100
 • Yvonne Jones
  signed via 2022-10-05 19:04:25 +0100
 • Anb Cooke
  signed 2022-10-05 05:04:32 +0100
 • Manon Williams
  signed 2022-10-04 18:03:23 +0100
 • Claire Lee
  signed 2022-10-04 16:18:22 +0100
 • John Rogers
  signed 2022-10-04 12:07:36 +0100
 • E M Roberts
  signed 2022-10-04 08:43:47 +0100
 • Ela Jones
  signed 2022-10-04 08:26:53 +0100
 • Heulwen Jones
  signed 2022-10-04 08:21:47 +0100

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns