Bws Ysgol Morgan Llwyd

[Saesneg isod]

Nid yw myfyrwyr sy'n mynychu Chweched Dosbarth Ysgol Morgan Llwyd yn derbyn cludiant ysgol am ddim oherwydd toriadau'r cyngor. Mae hyn yn wahanol iawn i fwyafrif llethol o fyfyrwyr 6ed dosbarth sy'n astudio drwy'r Saesneg yn y sir.

Galwn ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i sicrhau cydraddoldeb i fyfyrwyr ar draws y fwrdeistref sirol beth bynnag fo iaith addysg. Dylai myfyrwyr Ysgol Morgan Llwyd gael yr un cyfle â myfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Saesneg.

Students attending Ysgol Morgan Llwyd's Sixth Form do not receive free school transport due to council cutbacks. This is in stark contrast to many other 6th-form students in the county borough of Wrexham.

We call on Wrexham County Borough Council to ensure parity for students across the county borough regardless of the language of education. Students at Ysgol Morgan Llwyd should get the same service as students studying through the medium of English.

 

Jobs with Wrexham County Borough Council

 

Who's signing

David Hughes
Karen Jones
Rachel Hughes
Gerallt Owain Smith
Ceri Williams
Gwyn Jacks
David Stewart
Alwyn ap Huw
Barbara Jones
Jemma Harvey
charlotte sharpe
Rhiain Lloyd-Davies
Sarah Roberts
Danielle Catherall
Angharad Parkes
Hannah Mullock
Geraint Phillips
Rhian Jones
Mared Owen
Katie Mckeown
Sian Caldwell
Morfudd Austin
Ynyr Jeffreys-Evans
Sian Eyres
Heledd Stanford
Iwan Owen-Ellis
Iola Jones
Nia Wynn-Davies
Ann Reay
Ellen Webb
259 signatures

Will you sign?


Showing 203 reactions

 • David Hughes
  signed 2022-10-12 13:43:44 +0100
 • Karen Jones
  signed 2022-10-12 12:25:14 +0100
 • Rachel Hughes
  signed 2022-10-12 11:56:55 +0100
 • Gerallt Owain Smith
  signed 2022-10-12 09:12:33 +0100
 • Ceri Williams
  signed 2022-10-11 15:19:40 +0100
 • Gwyn Jacks
  signed 2022-10-10 19:35:00 +0100
 • David Stewart
  signed 2022-10-09 20:27:50 +0100
 • Alwyn ap Huw
  signed 2022-10-09 20:08:42 +0100
 • Barbara Jones
  signed 2022-10-09 13:43:00 +0100
 • Jemma Harvey
  signed 2022-10-08 08:35:52 +0100
  We need this, its essential for pupils to continue to learn in Welsh
 • charlotte sharpe
  signed 2022-10-07 13:30:27 +0100
 • Rhiain Lloyd-Davies
  signed 2022-10-06 21:14:45 +0100
 • Sarah Roberts
  signed 2022-10-06 20:17:06 +0100
 • Danielle Catherall
  signed 2022-10-06 20:08:36 +0100
 • Angharad Parkes
  signed via 2022-10-06 19:51:20 +0100
 • Hannah Mullock
  signed 2022-10-06 18:17:51 +0100
 • Geraint Phillips
  signed 2022-10-06 18:10:41 +0100
 • Rhian Jones
  signed 2022-10-06 17:46:16 +0100
 • Mared Owen
  signed 2022-10-06 17:44:31 +0100
 • Katie Mckeown
  signed 2022-10-06 17:28:02 +0100
 • Sian Caldwell
  signed via 2022-10-06 17:22:38 +0100
 • Morfudd Austin
  signed via 2022-10-06 17:15:30 +0100
 • Ynyr Jeffreys-Evans
  signed 2022-10-06 17:07:17 +0100
 • Sian Eyres
  signed 2022-10-06 17:04:39 +0100
 • Heledd Stanford
  signed 2022-10-06 16:50:45 +0100
 • Iwan Owen-Ellis
  signed 2022-10-06 16:47:16 +0100
 • Iola Jones
  signed 2022-10-06 16:34:42 +0100
 • Nia Wynn-Davies
  signed via 2022-10-06 16:31:39 +0100
 • Ann Reay
  signed via 2022-10-06 16:27:08 +0100
 • Ellen Webb
  signed 2022-10-06 16:22:45 +0100

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns