Bws Ysgol Morgan Llwyd

[Saesneg isod]

Nid yw myfyrwyr sy'n mynychu Chweched Dosbarth Ysgol Morgan Llwyd yn derbyn cludiant ysgol am ddim oherwydd toriadau'r cyngor. Mae hyn yn wahanol iawn i fwyafrif llethol o fyfyrwyr 6ed dosbarth sy'n astudio drwy'r Saesneg yn y sir.

Galwn ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i sicrhau cydraddoldeb i fyfyrwyr ar draws y fwrdeistref sirol beth bynnag fo iaith addysg. Dylai myfyrwyr Ysgol Morgan Llwyd gael yr un cyfle â myfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Saesneg.

Students attending Ysgol Morgan Llwyd's Sixth Form do not receive free school transport due to council cutbacks. This is in stark contrast to many other 6th-form students in the county borough of Wrexham.

We call on Wrexham County Borough Council to ensure parity for students across the county borough regardless of the language of education. Students at Ysgol Morgan Llwyd should get the same service as students studying through the medium of English.

 

Jobs with Wrexham County Borough Council

 

Who's signing

Nesta Gibson
Tracey Williams
Geraint Jones
Stuart Lloyd
Faye Evans
Arfon Hughes
Steve Davies
Peter Howell
Macsen Hughes
Ruth Williams
Becca Martin
Emma Holland
Emma Jones
Iola Emmanuel
Eirian Conlon
Williams Elen
Carrie Harper
Sarah Roberts
Chris Jones
Kath Grives
Cameron Hughes
Chris Evans
Davies Annette
Robyn Cockcroft
Rhonwen Hughes
Andy Gallanders
Lisa Evans
Clare Lloyd
Sian Hughes
Dyfed Hughes
259 signatures

Will you sign?


Showing 203 reactions

 • Nesta Gibson
  signed 2022-10-13 17:25:04 +0100
 • Tracey Williams
  signed 2022-10-13 17:12:56 +0100
 • Geraint Jones
  signed 2022-10-13 16:49:51 +0100
 • Stuart Lloyd
  signed 2022-10-13 16:24:06 +0100
 • Faye Evans
  signed 2022-10-13 11:50:03 +0100
 • Arfon Hughes
  signed 2022-10-13 10:58:50 +0100
 • Steve Davies
  signed via 2022-10-13 09:59:41 +0100
 • Peter Howell
  signed 2022-10-13 08:41:08 +0100
 • Macsen Hughes
  signed 2022-10-13 08:15:08 +0100
 • Ruth Williams
  signed 2022-10-13 08:01:12 +0100
 • Becca Martin
  signed 2022-10-13 07:55:10 +0100
 • Emma Holland
  signed 2022-10-13 07:54:58 +0100
 • Emma Jones
  signed 2022-10-13 07:47:04 +0100
 • Iola Emmanuel
  signed 2022-10-13 07:41:30 +0100
 • Eirian Conlon
  signed 2022-10-13 07:22:10 +0100
  Mae hyn yn gwbl anheg!
 • Williams Elen
  signed 2022-10-13 07:19:37 +0100
 • Carrie Harper
  signed 2022-10-13 05:06:33 +0100
 • Sarah Roberts
  signed 2022-10-13 00:17:31 +0100
 • Chris Jones
  signed 2022-10-12 23:21:14 +0100
 • Kath Grives
  signed 2022-10-12 23:07:23 +0100
 • Cameron Hughes
  signed 2022-10-12 23:05:25 +0100
 • Chris Evans
  signed 2022-10-12 23:03:49 +0100
 • Davies Annette
  signed 2022-10-12 22:53:40 +0100
 • Robyn Cockcroft
  signed 2022-10-12 22:50:14 +0100
 • Rhonwen Hughes
  signed 2022-10-12 21:14:09 +0100
 • Andy Gallanders
  signed 2022-10-12 21:08:21 +0100
 • Lisa Evans
  signed 2022-10-12 21:04:58 +0100
 • Clare Lloyd
  signed 2022-10-12 20:26:42 +0100
  We had to pay £100s on bus fares for our daughter to attend sixth form. Unfair children attending coleg cambria have free bus transport but those attending sixth form have to pay to further their education
 • Sian Hughes
  signed 2022-10-12 20:18:23 +0100
 • Dyfed Hughes
  signed 2022-10-12 17:21:07 +0100

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns