Bws Ysgol Morgan Llwyd

[Saesneg isod]

Nid yw myfyrwyr sy'n mynychu Chweched Dosbarth Ysgol Morgan Llwyd yn derbyn cludiant ysgol am ddim oherwydd toriadau'r cyngor. Mae hyn yn wahanol iawn i fwyafrif llethol o fyfyrwyr 6ed dosbarth sy'n astudio drwy'r Saesneg yn y sir.

Galwn ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i sicrhau cydraddoldeb i fyfyrwyr ar draws y fwrdeistref sirol beth bynnag fo iaith addysg. Dylai myfyrwyr Ysgol Morgan Llwyd gael yr un cyfle â myfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Saesneg.

Students attending Ysgol Morgan Llwyd's Sixth Form do not receive free school transport due to council cutbacks. This is in stark contrast to many other 6th-form students in the county borough of Wrexham.

We call on Wrexham County Borough Council to ensure parity for students across the county borough regardless of the language of education. Students at Ysgol Morgan Llwyd should get the same service as students studying through the medium of English.

 

Jobs with Wrexham County Borough Council

 

Who's signing

David Thomas
Gaenor Watts
Catherine Harnden
Sian Edwards
Helen Downes
Elen Jones-Morris
Iola Edwards
Dave Thomas
Emma Sandberg
brett Barkley
Jones Dan
Osian ab Ifan
Mandy Roberts
John Gwynne
Marjorie Williams
Aled Jones
Andy Johnson
Elisabeth Hughes
ian stevens
Lewis Davies
Elgan owen
Eflyn Carol Williams
Tom Evison
Lyn Lewis
Julie Moore
Alan Williams
Tia Fox
Maiwenn Berry
258 signatures

Will you sign?


Showing 202 reactions

 • David Thomas
  signed 2022-12-08 12:49:51 +0000
 • Gaenor Watts
  signed 2022-12-08 11:51:21 +0000
 • Catherine Harnden
  signed 2022-12-08 10:25:42 +0000
 • Sian Edwards
  signed 2022-12-08 10:22:41 +0000
  Siwan Davies
 • Helen Downes
  signed 2022-12-05 18:19:48 +0000
  Getting to and from Ysgol Morgan LLwyd following the COVID lockdown was a complete nightmare for my eldest daughter.

  Why should students in Welsh Medium education suffer unfairly?!
 • Elen Jones-Morris
  signed 2022-12-05 15:56:27 +0000
 • Iola Edwards
  signed 2022-12-05 15:34:12 +0000
 • Sian Edwards
  followed this page 2022-12-05 12:33:11 +0000
 • Dave Thomas
  signed 2022-10-26 19:08:10 +0100
 • Gwyneth Pickering
  followed this page 2022-10-26 14:28:18 +0100
 • Emma Sandberg
  signed 2022-10-23 02:25:45 +0100
 • brett Barkley
  signed 2022-10-18 19:13:41 +0100
 • Jones Dan
  signed 2022-10-16 10:31:10 +0100
 • Osian ab Ifan
  signed 2022-10-15 14:24:14 +0100
 • Mandy Roberts
  signed 2022-10-15 10:54:33 +0100
 • John Gwynne
  signed 2022-10-14 20:07:08 +0100
 • Marjorie Williams
  signed 2022-10-14 20:07:06 +0100
 • Aled Jones
  signed 2022-10-14 19:43:31 +0100
  Council should be ashamed.
 • Andy Johnson
  signed 2022-10-14 13:12:04 +0100
 • Elisabeth Hughes
  signed 2022-10-14 11:30:32 +0100
 • ian stevens
  signed 2022-10-14 08:56:42 +0100
 • Lewis Davies
  signed 2022-10-14 00:22:19 +0100
 • Elgan owen
  signed 2022-10-14 00:02:56 +0100
 • Eflyn Carol Williams
  signed 2022-10-13 21:43:12 +0100
 • Tom Evison
  signed 2022-10-13 21:10:29 +0100
 • Lyn Lewis
  signed 2022-10-13 19:42:40 +0100
  My child was lucky and could walk to Morgies, her friend from Coedpoeth had to pay. Has been an ongoing problem.
 • Julie Moore
  signed 2022-10-13 19:40:53 +0100
 • Alan Williams
  signed 2022-10-13 19:25:56 +0100
 • Tia Fox
  signed 2022-10-13 17:50:17 +0100
 • Maiwenn Berry
  signed 2022-10-13 17:46:09 +0100

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.