Bws Ysgol Morgan Llwyd

[Saesneg isod]

Nid yw myfyrwyr sy'n mynychu Chweched Dosbarth Ysgol Morgan Llwyd yn derbyn cludiant ysgol am ddim oherwydd toriadau'r cyngor. Mae hyn yn wahanol iawn i fyfyrwyr yng Ngholeg Cambria, sydd hefyd yn gwasanaethu bwrdeistref sirol Wrecsam gyfan.

Galwn ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i sicrhau cydraddoldeb i fyfyrwyr ar draws y fwrdeistref sirol beth bynnag fo iaith addysg. Dylai myfyrwyr Ysgol Morgan Llwyd gael yr un gwasanaeth â myfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Saesneg.

Students attending Ysgol Morgan Llwyd's Sixth Form do not receive free school transport due to council cutbacks. This is in stark contrast to students at Coleg Cambria, which has a similar remit to service the entire county borough of Wrexham.

We call on Wrexham County Borough Council to ensure parity for students across the county borough regardless of the language of education. Students at Ysgol Morgan Llwyd should get the same service as students studying through the medium of English.

 

Jobs with Wrexham County Borough Council

 

Who's signing

Geraint Phillips
Paul Williams
Jones Gwenfair
Elfed Williams
Arfon Jones
Carrie Harper
Isabel Gallacher
Peter Gallacher
Joanne Gallacher
Marc Jones
11 signatures

Will you sign?

bws

Showing 11 reactions

 • Geraint Phillips
  signed 2022-09-27 21:58:29 +0100
 • Paul Williams
  signed 2022-09-24 15:40:55 +0100
 • Jones Gwenfair
  signed 2022-09-24 13:54:22 +0100
 • Elfed Williams
  signed 2022-09-24 11:36:10 +0100
 • Arfon Jones
  signed 2022-09-23 21:12:30 +0100
 • Carrie Harper
  signed 2022-09-23 20:48:17 +0100
 • Isabel Gallacher
  signed 2022-09-13 16:54:49 +0100
 • Peter Gallacher
  signed 2022-09-12 14:31:51 +0100
 • Joanne Gallacher
  signed 2022-09-12 11:42:25 +0100
 • Marc Jones
  signed 2022-09-12 11:16:41 +0100
 • Marc Jones
  published this page 2022-09-12 11:09:13 +0100

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.